Od kwietnia dostępny jest, uruchomiony przez nasz klub, WebSDR na pasmo KF pracujący w SP9, a dokładniej mówiąc u członka naszego klubu, Rafała SQ9CIE w Niegowonicach.