Aby rozpocząć aktualizację należy pamiętać o tym, żeby zapewnić naszej malinie poprawne i pewne zasilanie. Należy też uzbroić się w trochę cierpliwości gdyż aktualizacja potrwa dobrych kilkadziesiąt minut. No to starujemy.

Aktualizujemy obecne repozytorium pakietów

sudo apt-get update

Aktualizujemy pakiety do najnowszej wersji 7

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade

Edytujemy plik repozytorium

sudo nano /etc/apt/sources.list

i wstawiamy poniższą linie a pozostałe komentujemy wstawiając przed nie znak # tak jak w przykładzie.

deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian jessie main firmware contrib non-free rpi

#deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ jessie main

Ponownie aktualizujemy repozytorium i aktualizujemy wszystkie pakiery. Po aktualizacji restartujemy malinę. W trakcie aktualizowania system zada nam kilka pytań które potwierdzamy wciskając klawisz enter.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade

sudo reboot

Po uruchomieniu sprawdzamy wersję naszej maliny

sudo cat /etc/debian_version

A w taki sposób zobaczymy więcej parametrów naszego systemu

sudo hostnamectl

Czyścimy zbędne pliki pobrane do aktualizacji z cache-a

sudo apt-get clean

sudo aptitude clean